زن مرده پس از توفنده به اتومبیل او به گذشتن ستون در جنوب غربی هوستون

یک زن کشته شد پس از نیمه شب شنبه زمانی که او سقوط کرد ماشین خود را به یک پل هوایی نظامی “ستون ابر” در جنوب غربی هوستون, پلیس گفت:.

بود سفر در استلا لینک جاده حدود 12:45 a. m. و کامل نیست به نوبه خود بر روی خیابان اصلی با توجه به هوستون پلیس Sgt. David افزایش یافت. او در صحنه مرده و هیچ کس دیگری در خودرو.

رز گفت: ماموران در حال رسیدن به خانواده برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قربانی و گفت یک سم شناسی گزارش خواهد شد امیدوارم روشن که آیا الکل درگیر شد و یا اگر او دچار برخی از نوع پزشکی اورژانس قبل از سقوط.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>