تلویزیون

گلف

مسافران مسابقات قهرمانی

گلف

ساعت 2 بعد از ظهر

گلف

یوتا قهرمانی

گلف

5 p. m.

اسب مسابقه

آمریکا روز در مسابقه

FS2

ظهر

Pro baseball

کره ای لیگ: NC Dinos در مقابل Doosan خرس

ESPN

4:25 صبح

Pro baseball

کره ای لیگ: NC Dinos در مقابل Doosan خرس

ESPN

2:55 صبح نشسته است.

طرفدار هاکی

NHL قرعه کشی درفت

NBCSN

7 p. m.

راگبی

ساحل طلا در بریزبن

FS1

2:30 صبح نشسته است.

راگبی

کانبرا در Parramatta

FS1

3:30 صبح نشسته است.

تنیس

اعتباری و یک بانک دعوتی

تنیس

3 p. m.