تلویزیون

گلف

موشک وام مسکن کلاسیک

گلف

ظهر

CBS

ساعت 2 بعد از ظهر

اسب مسابقه

آمریکا روز در مسابقه

FS1

ظهر

موتور ورزشی

فرمول یک مسابقه

ESPN

ساعت 8 صبح

موتور ورزشی

انرژی هیولا مسابقه جام

NBC

3 p. m.

فوتبال

منچستر سیتی در ساوتهمپتون

NBC

1 p. m.

تنیس

نهایی مرحله نهایی مسابقات

تنیس

ساعت 9 صبح

تنیس

همه آمریکایی تیم جام

تنیس

ظهر