تلویزیون

گلف

موشک وام مسکن کلاسیک

گلف

ساعت 2 بعد از ظهر

اسب مسابقه

آمریکا روز در مسابقه

FS2

ظهر

Pro baseball

کره ای: LG در سامسونگ

ESPN

4:25 صبح

Pro baseball

کره ای: Kiwoom در KT

ESPN

4:55 صبح نشسته است.

راگبی

شمال کوئینزلند در Parramatta

FS1

ساعت 5

راگبی

Dunedin, در, Christchurch,

ESPN2

ساعت 3 صبح نشسته است.

راگبی

Penwith در مغرب

FS1

4:30 صبح شنبه.

تنیس

همه آمریکایی تیم جام

تنیس

ساعت 11 صبح

تنیس

6 p. m.