وزارت بهداشت افغانستان tagged posts

کرونا و هشدارها نسبت به وقوع فاجعه انسانی در افغانستان

کرونا و هشدارها نسبت به وقوع فاجعه  انسانی در افغانستان

[ad_1]

به گزارش ایرنا، صفحات اجتماعی و فضای مجازی افغانستان این روزها مملو از تصاویری افرادی شده که وابستگان آنها از مرگ این افراد، ناشی از ویروس کرونا خبر می دهند که فرمانده پلیس استان «قندوز» و رئیس توقیف خانه‌های پلیس کابل از این جمله است.

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نیز در گزارشی از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان به دلیل انتشار ویروس کرونادر این کشور  هشدار داده است.

در این گزارش گفته شده که جنگ و تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا، حدود ۱۱ میلیون افغانستانی را با ناامنی شدیدغذایی در این کشور روبرو کرد...

Read More

سرپرست جدید وزارت بهداشت افغانستان معرفی شد

سرپرست جدید وزارت بهداشت افغانستان معرفی شد

[ad_1]

روزنامه ۸صبح افغانستان امروز یکشنبه نوشت که عثمانی، از طرف محمداشرف غنی رییس جمهوری، به‌عنوان نامزد ‌وزیر و سرپرست وزارت بهداشت تعیین شده است.

پیش‌ از این، فیروزالدین فیروز به عنوان وزیر بهداشت افغانستان کار می‌کرد که خودش از طریق صفحه فیسبوک خود بطور رسمی پایان ماموریت خود را اعلام کرد.

فیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که پس از پنج سال خدمت به عنوان مسئول وزارت بهداشت و خادم مردم، ماموریت ام را بطور رسمی در این وزارت به پایان رساندم...

Read More