نرخ اشتغال tagged posts

سیاست‌ حمایتی ویژه برای مقابله با کرونا در مناطق محروم طراحی شود

سیاست‌ حمایتی ویژه برای مقابله با کرونا در مناطق محروم طراحی شود

[ad_1]

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل زمستان ۱۳۹۸ » اعلام کرد: بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کاهش ۱/۷ درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است. با این حال از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵/۱ درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (۳۶/۸ درصد) و یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند (۲۷/۹ درصد)...

Read More