مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی tagged posts

سیاست‌ حمایتی ویژه برای مقابله با کرونا در مناطق محروم طراحی شود

سیاست‌ حمایتی ویژه برای مقابله با کرونا در مناطق محروم طراحی شود

[ad_1]

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل زمستان ۱۳۹۸ » اعلام کرد: بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کاهش ۱/۷ درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است. با این حال از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵/۱ درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (۳۶/۸ درصد) و یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند (۲۷/۹ درصد)...

Read More