مجمع جهانی اقتصاد tagged posts

اصلی‌ترین نگرانی شرکت‌ها در عصر کرونا چیست؟  

اصلی‌ترین نگرانی شرکت‌ها در عصر کرونا چیست؟  

[ad_1]

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی مطالعه‌ای در مورد وضعیت کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ صنعتی انجام داده و بزرگترین ریسک‌های پیش روی آن‌ها را بررسی کرده است.  کارشناسان این نهاد بین‌المللی، بیش از ۳۵۰ ریسک مهم را شناسایی کردند و از شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا خواستند تا مهمترین و اصلی ترین ریسکهایی که باعث نگرانی آنها میشود را اعلام کنند. در نهایت ۳۱ ریسک اصلی و میزان نگرانی کسب و کارها از این ریسکها منجر شد.

جالب اینجاست که بر خلاف گزارش‌ها و مطالعات قبلی، بعد از ه...

Read More