مجلس tagged posts

نماینده قائمشهر: وزرات نیرو از هدر رفت برق در شبکه انتقال جلوگیری کند

نماینده قائمشهر: وزرات نیرو از هدر رفت برق در شبکه انتقال جلوگیری کند

[ad_1]

کمال علی پور خنکداری در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- پس از استماع گزارش وزیر نیرو درباره تولید انرژی در کشور گفت: اگرچه شعار این روزهای دولت کاهش مصرف برق است اما در تحقق این موضوع باید به شبکه فرسوده برق نیز توجه شود.

وی افزود: به دلیل فرسودگی شبکه انتقال، برق زیادی هدر می رود، وزارت نیرو باید با اصلاح و نوسازی شبکه انتقال از هدررفت برق جلوگیری کند. از هم اکنون بسیاری از روستاها با مشکل برق رسانی روبرو هستند.

نماینده قائمشهر در مجلس ادامه داد: برخی از روستاها ...

Read More