فاروج tagged posts

مبارزه با ملخ در ۴۰۰ هکتار اراضی فاروج انجام شد

مبارزه  با ملخ در ۴۰۰ هکتار اراضی فاروج انجام شد

[ad_1]

حبیب الله مقتدر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم های شبکه مراقبت  از ابتدای سال با بازدید از کانون های هجوم ملخ، این نقاط را شناسایی کرده بودند اما به علت قرار گرفتن این کانون ها در مناطق سخت گذر مبارزه با سختی انجام می شود.

وی از جمله روش های مبارزه با این آفت را، طعمه و محلول پاشی عنوان کرد و گفت: کانون ها به صورت پراکنده در بیشتر مناطق شهرستان بویژه در مراتع و حاشیه باغ ها است که اگر مبارزه به موقع انجام نشود ملخ ها پس از مزارع به باغ ها هم می رسد...

Read More