صدا و سیما tagged posts

شبکه‌های برون مرزی را دریابیم

شبکه‌های برون مرزی را دریابیم

[ad_1]

محمد قمی با اظهار تاسف از قطع شبکه‌های الکوثر و کانال اردوی شبکه جهانی سحر به دلیل بدهی‌های ارزی به ایرنا، گفت: تبلیغات بنیان و اساس حکومت ها در جهان است و شبکه‌های برون مرزی هر کشور ستون‌های اصلی برای شناساندن افکار، عقاید و باورهای فرهنگی آن نظام حکومتی نزد جهانیان هستند.

وی ادامه داد: وقتی می بینیم که شبکه‌های بی بی سی و صدای آمریکا همچنان با گذشت بیش از یک قرن از جنگ جهانی دوم به چندین زبان بین المللی برنامه پخش می‌کنند باید متوجه شویم که تبلیغات تا چه اندازه‌ای در نگاه سیاستمداران غربی دارای جایگاه ویژه است...

Read More

صدا و سیما تبلیغات سوء علیه پنیر لیقوان را جبران کند

صدا و سیما تبلیغات سوء علیه پنیر لیقوان را جبران کند

[ad_1]

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه پنیر لیقوان یکی از تولیدات افتخارآمیز کشور می باشد، اظهار کرد: مزه و لذت این پنیر برای همه مردم کشور آشنا بوده و هم اهالی منطقه از بابت آن  تجارت کرده و ارتزاق می کند.

وی با بیان اینکه نباید زحمات تولیدکنندگان این محصول را بر باد داد و به تجارت یک منطقه آسیب وارد کرد، ادامه داد: این  کار ضد مساله تولید آن هم در سال جهش تولید در مورد  یک محصول شناخته شده مثل پنیر لیقوان که خانواده های زیادی از قِبل آن ارتزاق می کنند، هست...

Read More