شورای اسلامی شهر تهران tagged posts

شهرداری تهران ملزم به ثبت ملی میراث طبیعی توچال شد

شهرداری تهران ملزم به ثبت ملی میراث طبیعی توچال شد

[ad_1]

به گزارش ایرنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه در دویست و هجدهمین جلسه شورا طرح «الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران» را  در دستور کار قرار دادند.

«زهرا صدراعظم نوری» رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح گفت: با استناد به وظایف قانونی مندرج در بندهای دوم و ششم ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی توسط شورای شهر تهران از جمله وظایف شورای شهر است...

Read More