شرکت دانش بنیان tagged posts

تولید ۵ هزار لیتر آب شیرین در روز از پسماند صنایع

تولید ۵ هزار لیتر آب شیرین در روز از پسماند صنایع

[ad_1]

به گزارش روز چارشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای آب شیرین روش‌های نمک‌زدایی از آب مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا طرحی فناورانه با عنوان نمک زدایی با استفاده از دورریز حرارتی در ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت، طرحی فناورانه تا با فناوری بومی بتوانیم آب شیرین تولید کنیم.

اسمز معکوس و استفاده از سیستم‌های حرارتی برای نمک ­زدایی آب ر...

Read More