زاینده رود tagged posts

معامله بر سر میراث طبیعی، راهی که پایان خوشی ندارد

معامله بر سر میراث طبیعی، راهی که پایان خوشی ندارد

[ad_1]

کاش می‌دانستیم که با مانایی سرزمین مان چه می‌کنیم؟! با جنگل‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که زندگی و استمرار ایران و ایرانی در گرو پایداری آنهاست و ما منفعلانه از کنار آنها در قبال معامله‌ها، بدهکاری‌ها و غفلت‌ها چه آسان می‌گذریم! عملکرد  برخی نهادها در قبال زاگرس آتش به جان، نشان داد گستره‌های آبی و جنگلی چقدر تنها و بی‌حمایت‌اند! و یا مسئولان بودجه‌ریزی مملکت تا چه اندازه برای حفظ سرمایه‌های طبیعی که بر پایه آنها پایداری سرزمین معنا پیدا میکند احساس مسئولیت می‌کنند...

Read More