ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی ایران tagged posts

مراکز تعویض پلاک هرمزگان به خودروهای شیشه دودی غیرمجاز خدمات نمی دهد

مراکز تعویض پلاک هرمزگان به خودروهای شیشه دودی غیرمجاز خدمات نمی دهد

[ad_1]

سرهنگ مجید صالح پور روز پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: معیار مجاز بودن شیشه دودی برای خودروها، تشخیص راننده و سرنشین از فاصله ۳ متری از طرفین خودرو توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: در مورد خودروهای وارداتی و تولید داخل دارای شیشه دودی فابریک به شرط تشخیص راننده و سرنشینان خودرو از فاصله ۳ متری، ارائه خدمات بدون اشکال است.

صالح پور تاکید کرد: در صورت نبود تشخیص راننده و سرنشین از فاصله ۳ متری، شیشه دودی غیر مجاز محسوب و ضمن صدور قبض جریمه، راننده ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌شود...

Read More