دانشگاه علوم پزشکی مشهد tagged posts

کودک مرگ مغزی مشهدی جان ۶ نفر را نجات داد

کودک مرگ مغزی مشهدی جان ۶ نفر را نجات داد

[ad_1]

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز شنبه به نقل از مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی این دانشگاه گزارش داد: در نهصد و هشتاد و هفتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه  “احسان منصوری” که از  بیمارستان دکتر شیخ مشهد معرفی شده بود پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این کودک مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد به یک زن ۲۰ ساله ساکن گناباد پیوند زده شد و به این بیمار زندگی دوباره بخشید...

Read More