دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی tagged posts

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر بام «فناوری»

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر بام «فناوری»

[ad_1]

به گزارش روز شنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کسب رتبه نخست فناوری توسط دانشگاه در سال ۱۳۹۸ در میان نزدیک به ۶۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی سراسر کشور، حاصل ارزشیابی فعالیت های حوزه فناوری دانشگاه شامل چهار مرکز رشد، ۸۴ واحد فناور و دانش بنیان و همچنین مراکز تحقیقاتی و دانشکده های درگیر فناوری دانشگاه است.

ملاک های ارزشیابی طبق اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامل ثبت اختراعات داخل و خارج کشور، واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه، محصولات و دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان، فروش محصولات، پروژه های ...

Read More