خودرو tagged posts

اعطای جایزه به رانندگان در چین برای کاهش آلودگی

اعطای جایزه به رانندگان در چین برای کاهش آلودگی

[ad_1]

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز زیست محیطی شهر پکن، این سامانه در واقع یک نظام اعتباری است که رانندگان را تشویق می کند کمتر از خودرو استفاده کنند و همزمان باعث شوند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

هم اکنون در ۱۱ شهر از چین از جمله پایتخت این کشور بیش از ۳ میلیون دستگاه خودرو در تردد است و یکی از اصلی ترین علت های آلودگی شهرهای بزرگ چین وجود این میزان خودرو و کارخانه های آلاینده هوا است.

بر اساس این طرح که قرار است در شهر پکن اجرا شود هر شهروند یک حساب اعتباری خواهد داشت که نشان می دهد او در طول ی...

Read More