خرید کتاب زبان اصلی game of thrones tagged posts

فروشگاه کتاب زبان اصلی

طبق نشریات تلویزیونی شارگ ، کتاب شستن دست ، نوشته شهرام شفیعی و تصویرگری سام سلماسی ، که در آن فروشگاه کتاب زبان اصلی وی به کودکان می آموزد که چگونه بر اساس پروتکل های بهداشت جهانی ، دست خود را به طور صحیح بشویند ، جهانی شده است.

این کتاب توسط الهه ایران فرد به انگلیسی ترجمه شده و فروشگاه کتاب زبان اصلی با عنوان “دستان خود را به من نشان بده” در آمازون به فروش می رسد.

به این ترتیب مخاطبان غیرفارس و همچنین افرادی که فروشگاه کتاب زبان اصلی در ایران حضور ندارند نیز می توانند با مراجعه به وب سایت آمازون این کتاب ...

Read More