حزب کارگر بریتانیا tagged posts

اقدام غیرمتعارف نماینده انگلیس برای دفاع از حق سقط جنین در ایرلند شمالی

اقدام غیرمتعارف نماینده انگلیس برای دفاع از حق سقط جنین در ایرلند شمالی

[ad_1]

به گزارش روز جمعه «ایندیپندنت»، او در مجلس عوام انگلیس گفت: یکی از دلایلی که مجلس عوام از حقوق تمامی زنان در بریتانیا حمایت می کند، اگر شاید اقدامی سخت باشد به این معنا نیست که حقوق آنها نادیده گرفته شود.

او تصریح کرد: تفویض اختیارات نمی‌تواند از مسوولیت ما بکاهد تا از حقوق تمام شهروندان بریتانیا حمایت کنیم.

دستور جلسه مجلس عوام انگلیس بررسی قانون سقط جنین در ایرلند شمالی بود.

سقط جنین در کل بریتانیا از جمله ایرلند شمالی از اواخر اکتبر گذشته / مهر ۹۸ قانونی شد...

Read More