حج ۱۳۹۸ tagged posts

عربستان ، مراسم حج را لغو کرد

عربستان ، مراسم حج را لغو کرد

[ad_1]

وزارت کار سعودی به جزییات بیشتر این خبر هیچ اشاره‌ی نکرده است،اما این نخستین باری است که  مراسم حج برگزار نخواهد شد.

به نظر می‌رسد مراسم حج امسال برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در سعودی لغو شده باشد.

خبر تکمیل می‌شود.

[ad_2]

Source link

Read More