جیرفت tagged posts

ما می‌توانیم، حتی در بحران کرونا

ما می‌توانیم، حتی در بحران کرونا

[ad_1]

کرونا یکی از ده‌ها تهدید جوامع بشری است ولی امروز شاهد هستیم جوانان برومند ایران اسلامی از این تهدید یک فرصت ساخته‌ و تلاش می‌کند با تولیدات هایتک و دانش‌بنیان، تا حد امکان از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.

دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه جیرفت از همان ابتدای شیوع ویروس و در شرایطی که لزوما بسیاری از افراد جامعه می‌بایست در خانه بمانند، با همکاری و همدلی و تکیه بر امکانات موجود اقدام به ساخت دستگاه‌های ضدعفونی کردند و این، مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است...

Read More