بیروت tagged posts

ادامه تظاهرات لبنانی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی

ادامه تظاهرات لبنانی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی

[ad_1]

خبرگزاری لبنان گزارش داد که شماری از افراد روز یکشنبه در مسیر کاخ ریاست جمهوری در منطقه «بعبدا» واقع در بیروت پایتخت لبنان تظاهرات کردند و با خودروهای خود عازم میدان شهدا شدند.  

برخی تظاهرکنندگان گفتند که حضور و تجمع شان در مسیر کاخ ریاست جمهوری، جزو راهپیمایی هایی است که  از چند روز پیش مقابل محل کار و منازل مسئولان لبنانی در اعتراض به وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی انجام می دهند.

تظاهرکنندگان تاکید کردند که شعله انقلاب تا تحقق کامل اهداف خود خاموش نخواهد شد...

Read More