امرالله صالح tagged posts

کرونا و هشدارها نسبت به وقوع فاجعه انسانی در افغانستان

کرونا و هشدارها نسبت به وقوع فاجعه  انسانی در افغانستان

[ad_1]

به گزارش ایرنا، صفحات اجتماعی و فضای مجازی افغانستان این روزها مملو از تصاویری افرادی شده که وابستگان آنها از مرگ این افراد، ناشی از ویروس کرونا خبر می دهند که فرمانده پلیس استان «قندوز» و رئیس توقیف خانه‌های پلیس کابل از این جمله است.

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نیز در گزارشی از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان به دلیل انتشار ویروس کرونادر این کشور  هشدار داده است.

در این گزارش گفته شده که جنگ و تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا، حدود ۱۱ میلیون افغانستانی را با ناامنی شدیدغذایی در این کشور روبرو کرد...

Read More