اردبیل tagged posts

چهار اثر فرهنگی ، تاریخی اردبیل ثبت ملی شد

چهار اثر فرهنگی ، تاریخی اردبیل ثبت ملی شد

[ad_1]

ناصدر فلاحی روز شنبه افزود: اثر فرهنگی تاریخی مسجد جامع روستای خمس واقع در بخش مرکزی شهرستان خلخال به شماره ثبتی ۸۴ از جمله این آثار بوده که طی تشریفات قانونی در ردیف آثار ملی قرار گرفت.

او گفت: کوشک‌خانی (شاهی) واقع در بخش مرکزی شهرستان نمین به شماره ثبتی ۸۵، امامزاده قاسم روستای شال شهرستان خلخال به شماره ثبتی ۸۶ و محوطه تاریخی کمان آبی روستای خمس در شهرستان خلخال به شماره ثبتی ۸۷ از دیگر آثار در این زمینه بود.

فلاحی افزود: بر این اساس این آثار تحت حفاظت ...

Read More