آتش نشانان پیدا سوخته بدن در سمت شمال در نزدیکی سطل زباله آتش

سوخته پیدا شد صبح روز شنبه در نزدیکی یک زباله دانی خارج از کسب و کار در شمال هوستون که در آن خدمه بودند در پاسخ به یک سطل زباله آتش.

آتش نشانان نامیده می شدند حدود 6 صبح به یک گزارش از یک سطل زباله آتش سوزی در 4800 بلوک در خیابان مور گفت: هوستون سخنگوی پلیس جان توپ. آنها دریافتند بدن یک مرد در صحنه و به نام پلیس.

شکستن به روز رسانی اخبار: دریافت خود را هوستون اخبار هشدار به صندوق پستی خود تحویل

شاهدان گفته قتل کارآگاه آنها شنیده ام صدای شلیک گلوله در اطراف همان زمان آتش سوزی گزارش شد توپ, گفت:.

هیچ جزئیات بیشتر شد و بلافاصله در دسترس است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>