تیراندازی مرگبار 0626

هوستون اداره پلیس ماموران در حال تحقیق در مورد مرگ یک مرد کشته شده در حادثه تیراندازی شب جمعه.

شرق ماموران وارد حدود 8 p. m. در 4300 بلوک جرثقیل در خیابان.

جزئیات بیشتر منتشر شد. تحقیقات در حال انجام است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>