ماده اعاده دادرسی

اعاده دادرسی چه است و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی در‌این زمینه را دارد؟ به چه شکل و در چه قوانینی می‌توانیم از دادگاه خواهش اعاده دادرسی کنیم؟ گونه های دادرسی دوباره کدامند و تفاوت های حساس دادگاه دارای اهمیت و دادرسی چیست؟ درین پست با ما همراه باشید تا نگاهی بدون نقص به همگی این مساله داشته باشید .

 

ماده اعاده دادرسی کیفری

تجدیدنظر دوباره یکی غیرمعمول ترین روشهای تجدیدنظر راجع‌به مجازات است که راهی برای برگشت به دادگاهی است که حکم پیشین را صادر نموده است .

انگیزه از اعاده دادرسی این است که دادگاه حکم قطعی گذشته خویش را کنسل نماید , چون این دادگاه می‌خواهد حکم غلط حکم را صادر نماید و شواهد مو جود اذن نمی دهد چنین حکمی باقی بماند .

اعتنا : همان طور که میدانید حکم دادگاه دربرگیرنده یک حکم و یک حکم است که هرمورد تعریف یگانه خویش را دارا هستند . و اعاده دادرسی تنها از نگاه مجازات قابلیت و امکان پذیر است و ما چیزی به اسم اعاده دادرسی نداریم .

 

 

 

ماده ۴۷۴ اعاده دادرسی

 اعاده دادرسی  انگیزه مهم این پروسه محافظت عدالت و اجرای عدالت است و قاضی نظیر سایر مستعد غلط است . چنانچه در فیض دادرسی , حکم اشتباهی صادر شود , اعاده دادرسی شکی نیست که می بایست در آن تجدیدنظر شود . به این ترتیب , برای این‌که قضاوت فارغ از اشتباه باشد , دادرسی دوباره در لحاظ گرفته شده‌است .

 

 

 

 

 

 

اعاده دادرسی می بایست دو پاراگراف ضد هم وجود داشته باشد ( مطابق با مفاد بند 4 ) , در حالتی که یکی‌از از جمله جملات حکم باشد و گزاره دیگر طرح ریزی شده باشد , اعاده دادرسی از سرگیری دادرسی مطابق بند 4 قابلیت و امکان پذیر نخواهد بود .

اعاده دادرسی هر دو پاراگراف بایستی آخری شود , یعنی . در صورتی یکی این دو حکم قطعی شده باشد و حکم دیگر کماکان قابل تجدیدنظر یا این که فرجام خواهی باشد , اعاده دادرسی بدین معنا است که هنوز قطعی نشده و ادعای جبران ضرروزیان نیست .

 

ماده قانونی اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی فرقی نمیکند که تفاوت در بین دو پاراگراف ضد هم کلی باشد یا این که جزئی , به این ترتیب وجود یک دوگانگی میان این دو پاراگراف , هر چقدر نیز بسیار باشد .

هر دو تصمیم ضد‌و‌نقیض می بایست به وسیله یک دادگاه صادر شود ( با این توضیح که شعبات گوناگون صلاحیت دادگاه های واحدی میباشند ) .

5 – طرف مقابل از ترفند و نیرنگی بهره مند شد که در تصمیم دادگاه مثر بود . کارشکنی و نیرنگ میتواند مورد ها بخش اعظمی داشته باشد . گویی گلایه مند می‌خواهد فرد اعاده دادرسی دیگری غیر از خوانده تحت عنوان مجرم در دادگاه حاضر شود و برخلاف حقیقت , به صدق ادعاهای معترض اعتراف نماید .

6 – رأی دادگاه بر پایه ی اسنادی است که دروغین بودن آن‌ها بعد از صادر شدن رأی اثبات شده‌است .

تبصره 6 : اعاده دادرسی مورد جعل ورقه ها ( از جمله ورقه ها قانونی و معمولی ) می بایست در دادگاه بررسی و ثابت شود . بدین ترتیب , صرف ادعای جعل سندها سوای ثابت کفاف نمی دهد

7 – بعد از صادر شدن حکم , اسنادی بدست میاید که حقانیت درخواست کننده را برای بازپرداخت ثابت می نماید و اثبات می نماید که اوراق مزبور در حین دادرسی خصوصی بوده و در اعاده دادرسی اختیار درخواست کننده نبوده است .

 

اشتباه قاضی و اعاده دادرسی

دادگاه بعداز بررسی التماس دادرسی تازه , پرونده را ثبت و فرمان قبول یا این که رد دادخواست را صادر كرد .

اعاده دادرسی در صورت قبول دادخواست , دادگاه حکمی را انتخاب می نماید که زمان رسیدگی را گزینش می نماید و آن را به همراه ورژن دوم از التماس طرف مقابل به آن اطلاع می‌دهد و اعاده دادرسی زمان را به درخواست کننده اعلام میکند . هر توشه که یک خواهش رد می شود , طرفین از توافق با خبر میشوند .

 

تفاوت واخواهی و اعاده دادرسی

اعاده دادرسی مطابق ماده 432 ضابطه آئین دادرسی دولتی , تقاضای استرداد , در صورت اصل بودن , به دادگاهی كه حكم پایانی را صادر كرده است , نثار می شود و تقاضای بازپرداخت اعاده دادرسی هم به دادگاهی كه در آن حكم تحت عنوان شاهد بیان شده شده‌است , ارائه می شود . خواهش خویش را به دادگاه ارائه دهد .

 

اعاده دادرسی با وجود تشریفات فوق , منشا باتقوا برای بررسی التماس تجدید لحاظ , اعاده دادرسی دادگاهی است که رأی پایانی را صادر نموده است , خواه دادگاه بدوی یا این که دادگاه تجدیدنظر باشد .