سوالات سبقت: از چند متری تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است

سوالات ایین نامه رانندگی در مورد سبقت و هرانچه که باید در این مورد را باید بدانید در این قسمت از سایت درایوینگ جمع اوری شده است

سوالات سبقت ایین نامه

 

جواب سوالات با علامت * مشخص شده است.

1- سبقت گرفتن یعنی چی؟

 1.  پیشی گرفتن و یاجلو افتادن از وسیله نقلیه دیگری که در همان مسیر حرکت می کند *
 2.  در جلوی خودرو دیگر حرکت نمودن
 3. حرکت در جهت مسیر خودروهای دیگر و جلوتر از همه آن‌ها
 4.  حرکت در لاین مخالف و جلو افتادن از خودرویی دیگر

2- از چند متری تقاطع راه‌آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۵۰ متری *
 2. ۱۰۰ متری
 3.  ۱۵۰ متری
 4.  محدودیت ندارد.

3- علائم اگاه سازی برای سبقت در شب کدام مورد استفاده می شود؟ (علائم سبقت در شب)

 1.  استفاده از بوق کوتاه
 2. فقط تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پائین
 3. تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پایین به همراه چراغ راهنما *
 4.  استفاده از بوق بلند به طور متناوب

4- سبقت از طرف راست خودروی که درحال گردش به چپ می باشد…

سبقت از طرف راست خودروی که درحال

 1. فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.
 2. ممنوع است.
 3. در هنگام روز مجاز است.
 4. مجاز است.*

5 – از چند متری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۱۵۰  متری
 2. ۱۰۰ متری
 3. ۵۰  متری*
 4. سبقت گرفتن در پیچ‌ها محدودیت ندارد.

6- تصویر زیر بیانگر چیست؟

موتورسوار در نقطه کور سواری قرار دارد

 1. سواری در حال سبقت گرفتن از موتورسوار است.
 2. موتورسوار درنقطه کور سواری قرار دارد. *
 3. عدم رانندگی بین خطوط.
 4. سبقت غیر مجاز.

7- در آزاد راه ها از باند سمت چپ در چه شرایطی می توان استفاده کرد؟

 1. برای کنار رفتن از سر راه  کامیون‌های بزرگ و جلوگیری از بروز تصادف
 2. برای سرعت‌های بالاتر از ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 3. تحت هیچ شرایطی نمی ‌توان از باند سمت چپ استفاده کرد.
 4. برای سبقت از وسایل نقلیه دیگر با استفاده از حداکثر سرعت مجاز در آن باند *

8- از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت گرفتن در روز استفاده می ‌شود؟

 1. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ
 2. تعویض نور بالا و پائین
 3. اشاره با دست به همراه بوق متناوب
 4. بوق کوتاه و چراغ راهنما*

9- هنگام سبقت گرفتن اعم از این ‌که روز باشد یا شب، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

 1. بوق زدن
 2. تبدیل نور چراغ خودرو
 3. اشاره با دست
 4. زدن چراغ راهنما*

10- تحت چه شرایطی در تقاطع‌ ها می توان سبقت گرفت؟

 1. در صورت خلوط بودن تقاطع
 2. اگر در تقاطع چراغ چشمک‌ زن داشته باشد
 3. سبقت در تقاطع ‌ها ممنوع است*
 4. اگر مسیر یک‌ طرفه باشد

ابن بخشی از سوالات ایین نامه در مورد سبقت بود

منبع : سایت آموزش ایین نامه

 

ایندکسر