از آنجایی که درختان گردو کاغذی؛ جهت رشد تاج خود برای تولید میوه، نیاز به مقدار زیادی فضا دارد، رعایت فاصله کاشت بسیار ضروری است. هم چنین اگر در بالای ریشه در مجاور سـطح خـاک یـا در اندامهای هوایی درخت، آفت گال گیاهی (تغییر شکلهای آسیبی در گیاهان در نتیجه فعالیت قارچها یا انگلهای جانوری) مشاهده شود، استفاده از سموم مناسب جهت مقاومت در برابر آفات و بیماری بسیار ضروری خواهد بود. ↑ «دانشنامه آنلاین گیاهان. فروش نهال گردو بهصورت آنلاین تنها با تماس تلفنی یا پیامک توسط گلد نهال انجام میشود. نهال گردو ژنوتیپ برتر آریا، را بهتر است در مناطقی با ارتفاع 600 الی 1200 متر از سطح دریا کشت شود.خرید نهال گردو مثل دلار سود دارد، اگر به درستی انجام شود.

نهال گردو شمال
رشد نهال به صورت نیمه راست بوده و برای کاشت در ارتفاعات 500 تا 1500 متر از سطح دریا مناسب می باشد، در صورت افزایش ارتفاع با کاهش عملکرد این رقم مواجه خواهیم شد. هر منطقه از کشورمان دارای ارتفاع از سطح دریای خاصی است. کودهایی از قبیل فسفر، پتاسیم، ازت، بور، روی، منگنز، آهن، منیزیم و مس که هر کدام با توجه به شرایط مخصوص درخت، به صورت محلول یا کود مورد استفاده قرار میگیرند، به افزایش باروری و سلامت درخت گردو کمک میکنند. اینکه کشاورزان یا باغداران از پرورش درخت گردو استقبال خوبی به عمل آورده اند این است که درختان کم سن و سال زمانی که با روش های اصولی پرورش پیدا کنند بهره وری اقتصادی بسیار خوبی خواهند داشت.

نهال گردو خوشی
از انواع نهال گردو که از نظر خصوصیات و عملکرد هر یک متفاوت است ، می توان به نهال گردوی خوشه ای اسرائیلی اشاره کرد که یکی از ارقام اقتصادی و با کیفیت است که میوه های آن به صورت خوشه ای روی یک شاخه رشد می کند. البته میزان استفاده از کود مناسب بستگی به برند آن و نتایج آزمایش خاک دارد. معمولا قطر چاله هابین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر خواهد شد .در صورتیکه از مته پشت تراکتوری استفاده شود. درختان گردو پایه کوتاه و بلند دارند، فاصله کاشت برای هر کدام باید براساس ارتفاع، قطر و اندازه نهال سنجیده نهال گردو برای مناطق سردسیر شود.

انواع هرس شامل هرس فرم و باردهی است. فاصله شاخهها باید حداقل 30 سانتی متر برآورد شود و در جهات مختلف از یکدیگر قرار گیرند. 3 پس از مدتی در هم تنیده میشوند و فاصله بیشتر برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. اما در سال های بعدی یعنی با عبور از بلوغ درخت، هرس به منظور مراقبت و افزایش عمر باردهی انجام می شود. رسیدگی های منظم، آبیاری به موقع، هرس اصولی و دقیق و در بازه زمانی مشخص، زهکشی مناسب و… انواع هرس شامل هرس فرم و باردهی است. بیماری درخت گردو، به تدریج در فرم دایره وار از اطراف درخت آلوده، پراکنده میشود. بیماریهایی از جمله بلایت باکتریایی (پوسیدگی ظاهری مغزهای walnut) و باکتریوز از مواردی می باشند که بیشترین بیماریهای درخت گردو را رقم می زنند. از جمله آن میتوان به کاشت درختان گردو خوشهای اشاره نمود که به افزایش محصول و عمر متوسط آن کمک میکند.